Archiv štítku: Podrobnosti: Městský úřad Semily doručuje návrh Zadání změny č. 1 Územního plánu Bystrá nad Jizerou a oznamuje možnost uplatnění připomínek k tomuto návrhu.