Nejnovější příspěvky

Platba za vodné v roce 2020

Platbu za vodné je možné uhradit do 30.9.2020 hotově na obecním úřadě, nebo na účet obce č.ú.260926774/0600. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Spotřebu je možno zjistit dotazem na obecním úřadě nebo emailu: bystranadjizerou@seznam.cz