Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Obec Bystrá nad Jizerou   Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Obce Bystrá nad Jizerou se na svém zasedání dne 10.2.2009 usnesením č.     /2009 usneslo…
Číst více