Informace z obce

Platba vodného rok 2019

Platbu za vodné je možné uhradit do 30.9.2019 hotově na obecním úřadě, nebo na účet obce č.ú.260926774/0600. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Spotřeba je v níže připojené tabulce nebo dotazem na obecním úřadě nebo emailu: bystranadjizerou@seznam.cz 30,00 Kč za m3…
Číst více