POZVÁNKA NA VEŘEJNOU USTAVUJÍCÍ SCHŮZI OBCE BYSTRÁ NAD JIZEROU dne 24.10.2022 v KD – Hospoda v 19:00

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU USTAVUJÍCÍ SCHŮZI OBCE BYSTRÁ NAD JIZEROU

DATUM KONÁNÍ: 24.10.2022

MÍSTO: KD – Hospoda

ČAS: 19:00

PROGRAM:

  • Určení zapisovatele a ověřovatelů
  • Slib zastupitelů
  • Volba starosty
  • Volby místostarosty
  • Volba členů a předsedy kontrolního výboru
  • Volba členů a předsedy finančního výboru
  • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
  • Diskuse

 

Vyvěšeno: 14.10.2022

Sejmuto: 24.10.2022