Severočeské komunální služby s.r.o. ZMĚNA VÝVOZNÍHO DNE KOMUNÁLNÍHO ODPADU Obec Bystrá nad Jizerou

Z důvodu optimalizace se mění den svozu komunálního směsného odpadu. Od  1.5. 2022  bude svoz probíhat vždy v pátek,  první svoz 6. 5. 2022.

2022 Komunální odpad od 1.5.2022