Uzavírka silnice do Loukova – změna provizorní zastávky autobusu bude do Hájů nad Jizerou k poště

V případě autobusu do Jilemnice by měla být zřízena provizorní zastávka v Hájích nad Jizerou u pošty.