Schválený středně dobý výhled rozpočtu

  Střednědobý výhled na období 2022 -2025

     

2022 2023 2024 2025
Daňové příjmy 1 200 000 1 200 000 1 300 000 1 300 000
Nedaňové příjmy 100 000 100 000 200 000 200 000
Vlastní příjmy 300 000 300 000 250 000 350 000
Příjmy celkem 1 600 000 1 600 000 1 750 000 1 850 000
Výdaje celkem 1 600 000 1 600 000 1 750 000 1 850 000
Financování 0 0 0 0