POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI OBCE BYSTRÁ NAD JIZEROU dne 11.6.2020 v 19.00 hodin v KD

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI OBCE

BYSTRÁ NAD JIZEROU

DATUM KONÁNÍ: 11.6.2020

MÍSTO: KD – Hospoda

ČAS: 19:00

 

PROGRAM:

  • Závěrečný účet
  • Účetní závěrka
  • Kontrola hospodaření obce
  • Věcné břemeno
  • Vstup do SMS
  • Ubytovací vyhláška
  • Návrh na odkup školy
  • Diskuse

 

Vyvěšeno: 1.6.2020

Sejmuto: 11.6.2020