Pozvánka na schůzi MR 5.5.2020

POZVÁNKA

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává

veřejné zasedání shromáždění zástupců č.2/2020,

které se uskuteční v obci Bystrá nad Jizerou v kulturním domě

v úterý 5. května 2020 od 16,00 hod.

 

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2.  Volba pracovních orgánů
 3.  Způsob hlasování
 4.  Návrh programu jednání:
 5. a) Plnění úkonů z minulých zasedání
 6. b) Nákup techniky na údržbu zeleně ve svazku – průběh realizace akce, ZVA
 7. c) Pasporty a rozvojové dokumenty pro obce a MR
 8. d) Seznámení se Zprávou o výsledku hospodaření DSO, příprava závěrečného účtu
 9.  e)        Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce
 10. f)   Diskuse
 11. Závěr

                                                                                                           Milan Havlík

předseda

 

 

 

Vyvěšeno :       ………. 2020 na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří

 

Sejmuto           ……….. 2020