Střednědobý výhled na období 2021 -2024

  Střednědobý výhled na období 2021 -2024

     

2021 2022 2023 2024
Daňové příjmy 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 300 000
Nedaňové příjmy 200 000 100 000 100 000 200 000
Vlastní příjmy 250 000 300 000 300 000 250 000
Příjmy celkem 1 650 000 1 600 000 1 600 000 1 750 000
Výdaje celkem 1 650 000 1 600 000 1 600 000 1 750 000
Financování 0 0 0 0