Schválený rozpočet 2020

Schválený rozpočtu obce Bystrá nad Jizerou rok 2020
Příjmy rozpočet 2020
Daňové příjmy
1211 daň z přidané hodnoty 700 000,00 Kč
1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 370 000,00 Kč
1113 daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 35 000,00 Kč
1121 daň z příjmů právnických osob 320 000,00 Kč
1112 daň z příjmů OSVČ 8 000,00 Kč
1511 daň z nemovitosti 170 000,00 Kč
1337 poplatek odpad 60 000,00 Kč
1341 poplatek ze psů 1 500,00 Kč
1344 poplatek ze vstupného 1 000,00 Kč
1381 daň z nemovitých věcí 8 000,00 Kč
4112 dotace KÚ 65 000,00 Kč
4122 neinvest. Přij. Transfery od krajů
Daňové příjmy celkem 1 738 500,00 Kč
Ostatní příjmy
2141 pronájem obchod a restaurace 20 000,00 Kč
3722 komunální odpad 4 000,00 Kč
2310 pitná voda 120 000,00 Kč
3632 pohřebnictví 3 000,00 Kč
1039 lesní hospodářství 20 000,00 Kč
6310 úroky ZBÚ 2 000,00 Kč
6171 příjmy z poskytování služeb 10 000,00 Kč
3612 bytové hospodářství 15 600,00 Kč
Ostatní příjmy celkem 194 600,00 Kč
Příjmy celkem 1 933 100,00 Kč
Výdaje rozpočet 2020
3631/5154 veřejné osvětlení 80 000,00 Kč
1036/5169 lesní hospodářství 140 000,00 Kč
2212 silnice 110 815,00 Kč
2292/5323 dopravní obslužnost 10 260,00 Kč
3399 kultura 20 000,00 Kč
3722 odpadové hospodářství 75 000,00 Kč
3612 bytové hospodářství 100 000,00 Kč
2310 pitná voda 200 000,00 Kč
6409/5329 mikroregion 4 025,00 Kč
6171/5169 nákup služeb 250 000,00 Kč
6171/5163 služby peněžních ústavů 3 000,00 Kč
6171/5162 služby telekomunikací 20 000,00 Kč
6171/5155 pevná paliva 10 000,00 Kč
6112 zastupitelstvo 320 000,00 Kč
2141 vnitřní obchod 100 000,00 Kč
3419 tělovýchovná jednota 15 000,00 Kč
5512 požární ochrana 20 000,00 Kč
3745 péče o zeleň 5 000,00 Kč
6171/5021 ostatní osobní výdaje 100 000,00 Kč
6171/5154 energie 50 000,00 Kč
6171/5139 nákup materiálu 50 000,00 Kč
5512/5901 nespecifikované rezervy 5 000,00 Kč
6171/5136 knihy, tisk 10 000,00 Kč
6171/5171 opravy a udržování 206 939,00 Kč
6171/5362 platby daní 5 000,00 Kč
6117 23 061,00 Kč
Výdaje celkem 1 933 100,00 Kč