Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou konaného v KD 17.12.2019 v 19.30

Zápis z 17.12.2019