Návrh rozpočtu obce Bystrá nad Jizerou pro rok 2020

Návrh rozpočtu obce Bystrá nad Jizerou rok 2020
Příjmy rozpočet 2019 rozpočet 2019 k 31.10. rozpočet 2020
Daňové příjmy
1211 daň z přidané hodnoty 700 000,00 Kč 674 414,00 Kč 700 000,00 Kč
1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 350 000,00 Kč 350 552,51 Kč 370 000,00 Kč
1113 daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 31 000,00 Kč 33 798,45 Kč 35 000,00 Kč
1121 daň z příjmů právnických osob 300 000,00 Kč 309 660,94 Kč 320 000,00 Kč
1112 daň z příjmů OSVČ 5 000,00 Kč 7 597,77 Kč 8 000,00 Kč
1511 daň z nemovitosti 125 000,00 Kč 162 321,43 Kč 170 000,00 Kč
1337 poplatek odpad 62 100,00 Kč 54 450,00 Kč 60 000,00 Kč
1341 poplatek ze psů 1 500,00 Kč 920,00 Kč 1 500,00 Kč
1344 poplatek ze vstupného 1 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč
1381 daň z nemovitých věcí 5 000,00 Kč 7 607,43 Kč 8 000,00 Kč
4112 dotace KÚ 65 400,00 Kč 54 500,00 Kč 65 000,00 Kč
4122 neinvest. Přij. Transfery od krajů 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem 1 686 000,00 Kč 1 738 500,00 Kč
Ostatní příjmy
2141 pronájem obchod a restaurace 20 000,00 Kč 18 800,00 Kč 20 000,00 Kč
3722 komunální odpad 4 000,00 Kč 4 352,00 Kč 4 000,00 Kč
2310 pitná voda 150 500,00 Kč 93 375,00 Kč 120 000,00 Kč
3632 pohřebnictví 3 000,00 Kč 1 625,00 Kč 3 000,00 Kč
1039 lesní hospodářství 30 000,00 Kč 17 350,00 Kč 20 000,00 Kč
6310 úroky ZBÚ 2 000,00 Kč 1 066,63 Kč 2 000,00 Kč
6171 příjmy z poskytování služeb 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč
3612 bytové hospodářství 15 600,00 Kč 13 000,00 Kč 15 600,00 Kč
Ostatní příjmy celkem 240 100,00 Kč 194 600,00 Kč
Příjmy celkem 1 926 100,00 Kč 1 933 100,00 Kč
Výdaje rozpočet 2019 rozpočet 2019 k 31.10. rozpočet 2020
3631/5154 veřejné osvětlení 160 000,00 Kč 17 830,00 Kč 80 000,00 Kč
1036/5169 lesní hospodářství 10 000,00 Kč 130 149,40 Kč 140 000,00 Kč
2212 silnice 100 000,00 Kč 359 337,45 Kč 110 815,00 Kč
2292/5323 dopravní obslužnost 10 260,00 Kč 10 260,00 Kč 10 260,00 Kč
3399 kultura 6 000,00 Kč 4 448,00 Kč 20 000,00 Kč
3722 odpadové hospodářství 70 000,00 Kč 77 883,84 Kč 75 000,00 Kč
3612 bytové hospodářství 250 000,00 Kč 123 497,00 Kč 100 000,00 Kč
2310 pitná voda 250 815,00 Kč 151 003,00 Kč 200 000,00 Kč
6409/5329 mikroregion 4 025,00 Kč 222 581,00 Kč 4 025,00 Kč
6171/5169 nákup služeb 250 000,00 Kč 144 461,15 Kč 250 000,00 Kč
6171/5163 služby peněžních ústavů 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč 3 000,00 Kč
6171/5162 služby telekomunikací 30 000,00 Kč 17 949,00 Kč 20 000,00 Kč
6171/5155 pevná paliva 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
6112 zastupitelstvo 312 000,00 Kč 311 132,00 Kč 320 000,00 Kč
2141 vnitřní obchod 5 000,00 Kč 220 497,06 Kč 100 000,00 Kč
3419 tělovýchovná jednota 15 000,00 Kč 14 474,00 Kč 15 000,00 Kč
5512 požární ochrana 20 000,00 Kč 6 494,00 Kč 20 000,00 Kč
3745 péče o zeleň 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
6171/5021 ostatní osobní výdaje 80 000,00 Kč 80 729,00 Kč 100 000,00 Kč
6171/5154 energie 55 000,00 Kč 31 627,00 Kč 50 000,00 Kč
6171/5139 nákup materiálu 50 000,00 Kč 26 226,00 Kč 50 000,00 Kč
5512/5901 nespecifikované rezervy 3 875,00 Kč 5 000,00 Kč
6171/5136 knihy, tisk 10 000,00 Kč 1 210,00 Kč 10 000,00 Kč
6171/5171 opravy a udržování 200 000,00 Kč 462 758,00 Kč 206 939,00 Kč
6171/5362 platby daní 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč
6117 15 000,00 Kč 23 061,00 Kč
Výdaje celkem 1 926 100,00 Kč 1 933 100,00 Kč