Platba vodného rok 2019

Platbu za vodné je možné uhradit do 30.9.2019 hotově na obecním úřadě, nebo na účet obce č.ú.260926774/0600. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Spotřeba je v níže připojené tabulce nebo dotazem na obecním úřadě nebo emailu: bystranadjizerou@seznam.cz

30,00 Kč za m3
Vodné za rok 2019 číslo popisné Spotřeba (m3) Platba obci (Kč)
1 106 3 180 Kč
7 3029 90 870 Kč
8 53 1 590 Kč
14 132 3 960 Kč
28 173 5 190 Kč
34 62 1 860 Kč
36 52 1 560 Kč
38 47 1 410 Kč
39 142 4 260 Kč
46 55 1 650 Kč
47 105 3 150 Kč
48 143 4 290 Kč
49 130 3 900 Kč
50 10 300 Kč
55 4 120 Kč
56 13 390 Kč
57 18 540 Kč
58 8 240 Kč
58 26 780 Kč
58 7 210 Kč
58 18 540 Kč
58 8 240 Kč
61 16 480 Kč
62 10 300 Kč
66 28 840 Kč
67 20 600 Kč
70 92 2 760 Kč
76 20 600 Kč
80 10 300 Kč
86 34 1 020 Kč
91 95 2 850 Kč
95 4 120 Kč
101 651 19 530 Kč
105 88 2 640 Kč