Pozvánka na schůzi MR 30.5.2019

                  POZVÁNKA

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává

na čtvrtek 30. května 2019 od 15,00 hod.

v obci Roprachtice, v restauraci U Tichánků

 

veřejné zasedání shromáždění zástupců č. 3/2019

s následujícím programem:

 1. Zahájení
 2.  Volba pracovních orgánů
 3.  Způsob hlasování
 4.  Návrh programu jednání:
 1. a) Plnění úkonů z minulých zasedání
 2. b) Schválení závěrečného účtu za rok 2018
 3. c) Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2018
 4. d) Odměny funkcionářů za I. pololetí 2019
 5. e) Rozpočtové opatření č. 1/2019
 6. f) Oprava veřejného osvětlení v MR POJIZEŘÍ – realizace akce
 7. g) Nákup techniky na údržbu zeleně ve svazku – postup realizace
 8. h) Diskuse
 9. Závěr

                                                                                                           Milan Havlík

předseda

 

Vyvěšeno :       ………. 2019 na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří

 

Sejmuto           ……….. 2019