POZVÁNKA NA VEŘEJNOU USTAVUJÍCÍ SCHŮZI OBCE BYSTRÁ NAD JIZEROU

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU USTAVUJÍCÍ SCHŮZI OBCE BYSTRÁ NAD JIZEROU
DATUM KONÁNÍ: 1.11.2018

MÍSTO: KD – Hospoda

ČAS: 19:00

PROGRAM:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Slib zastupitelů
3) Volba starosty
4) Volby místostarosty
5) Volba členů a předsedy kontrolního výboru
6) Volba členů a předsedy finančního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
8) Diskuse

 

Vyvěšeno: 24.10.2018
Sejmuto: 1.11.2018