Oprava veřejných komunikací

Oprava komunikací Ke hřbitovu a kolem p. Zalabáka bude finančně podpořena z dotačního programu Rozvoje venkova Libereckého kraje, částkou 400 000,-.