Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na pozemkovou parcelu č 326/2 v k.ú. Bystrá nad Jizerou

Výběrové řízení – prodej