Kůrovcová situace 2018

Kůrovcová situace bude v roce 2018 mimořádně nepříznivá. Ministerstvo
zemědělství upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření
v ochraně lesa proti kůrovci.

569621031_1_Kůrovcová situace 2018 mapa

569621031_2_TZ_Kurovci_2018___priloha_2___letak

569621031_3_seznam OLH 2018