Zákaz návštěv v nemocnicích

Z Á K A Z  N Á V Š T Ě V !

S ohledem na trvale rostoucí počet případů akutních respiračních onemocnění v našem regionu jsou návštěvy nemocných s účinností od 2. února 2018 zakázány, a to do poklesu počtu nově nemocných pod epidemiologicky závažnou hranici.
Všem příbuzným a známým hospitalizovaných pacientů děkujeme za pochopení a za ohleduplnost.

MUDr.Jiří Kalenský
předseda představenstva MMN, a.s.

Zákaz návštěv