INFORMACE PRO VOLIČE o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

Obecní úřad Bystrá nad Jizerou

 

informace pro voliče

o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

                                                                                

Starosta obce …Bystrá nad Jizerou… podle § 34 odst. 1 písm. b) zák. č. 275/2012 Sb.,  o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce

oznamuje:

  1. Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:

v pátek        dne 26. ledna 2018     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu      dne 27. ledna 2018     od   8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání volby

ve volebním okrsku č.  1..

je volební místnost …Bystrá nad Jizerou 14……………………

pro voliče bydlící  ……v celé obci

 

  1. Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby prezidenta budou voličům vydávány ve volebních místnostech.

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem) **).

 

V  Bystré….. dne ……15.1.2018…..                         Lukáš Nesvadba…………….

jméno, příjmení, podpis

starosty obce

 

Na úřední desce vyvěšeno dne  ….15.1.2018……………………….