Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2017 a pravidel rozpočtového provizoria

Oznámení_rozp.opatreni c.4_rozp.provizorium