Zápis z 5. schůze TJ Bystrá nad Jizerou konané 27.7.2017 v 19.00hod.

Přítomni: Zdeněk Šír, Iva Rosenbergová, Dagmar Sádková, Zdeněk Sádek, Jirka Svoboda, Břeťa Kučera st., Pavel Roháček, Petr Kučera, Jirka Tomáš

Omluveni: Václav Vojtíšek st., Václav Vojtíšek ml.

Agenda:

 1. Seznámení členů s výsledkem tržeb za fotbalový turnaj provedla I. Rosenbergová. Dosažený zisk bez započtené faktury za trička je 11.676,-Kč.

 

 1. Členové schválili nákup nové lajnovačky a sítě na tenis do celkové ceny 5.000,-Kč.

Zajistí: D.Sádková                             Termín: 10.8.2017

 

 1. Členové odsouhlasili náklady na rekonstrukci elektroinstalace boudy u hřiště ve výši cca 11.000,-Kč.

 

 1. Cedule s informacemi na provoz tenisového kurtu bude z plastu a s vygravírovaným textem.

Zajistí: V.Vojtíšek st.                         Termín: 10.8.2017

 

 1. Členové schválili opravu dámského WC na boudě u hřiště.

Zajistí: D.Sádková                               Termín: 31.8.2017

 

 1. Připravit nové sloupky na volejbalové hřiště.

Zajistí: B.Kučera st., Z.Sádek             Termín: 31.8.2017

 

 1. Kolaudace nového tenisového kurtu se bude konat na hřišti 1. nebo 2. sobotu v září od 14.00 hodin. (Pivo, nealko, párky)

 

 1. Členové odsouhlasili nákup nového domku na dětské pískoviště, do celkové ceny 7.000,-Kč.

Zajistí: I.Rosenbergová                       Termín: 31.8.2017

 

 1. Členové odsouhlasili ceny za pronájem boudy na hřišti na jeden den (předání po úklidu boudy a okolí následující den do 10.00 hodin):

Členové TJ Bystrá:                          100,-Kč

Ostatní:                                         2.000,-Kč

 

 1. Nátěr sloupků volejbalového hřiště bude proveden sponzorským darem.

Zajistí: P.Roháček                                 Termín: 31.8.2017

 

 1. Na příští schůzi bude upřesněn seznam členů TJ Bystrá nad Jizerou.

 

 1. Zápis ze schůze bude vyvěšen na nástěnce TJ Bystrá nad Jizerou.

Zajistí: Z.Šír                                           Termín: do konce následujícího týdne

Tento zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy TJ Bystrá nad Jizerou.

 

Zapsal: 27.7.2017 Jiří Svoboda