Pozvánka na schůzi MR 7.12.2017

                  POZVÁNKA

Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává

na čtvrtek 7.  prosince 2017 od 15,00 hod.

v obci Bozkov v  Dřevěnce

veřejné zasedání shromáždění zástupců s následujícím programem:

 1. Zahájení
 2.  Volba pracovních orgánů
 3.  Způsob hlasování
 4.  Návrh programu jednání
 • a)  Informace k problematice zmocněnce pro ochranu osobních údajů – Ing. Sladký,
 • Šimůnek, Městský úřad Semily
 • b) Rozpočtové provizorium na rok 2018
 • c) Rozpočtové opatření č. 4/2017
 • d) Výše členských příspěvků na rok 2018
 • e)  Oprava místních komunikací v MR POJIZEŘÍ – realizace akce
 • f) Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková Soldátová
 • g) Diskuse
 1. Závěr

                                                                                                          Dalibor Lampa

předseda

 

 

Vyvěšeno :       ………. 2017 na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří

 

Sejmuto           7.12. 2017