POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI OBCE BYSTRÁ NAD JIZEROU

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI OBCE BYSTRÁ NAD JIZEROU

DATUM KONÁNÍ: 27.6.2017

MÍSTO: KD – Hospoda

ČAS: 19:30

PROGRAM:

1) Závěrečný účet

2) Účetní závěrka

3) Zpráva o přezkoumání hospodaření

4) Prodej pozemku

5) Rozpočtové opatření

6) Diskuze

Vyvěšeno: 17.6.2017

Sejmuto: 27.6.2017