Pozvávnka na schůzi Mikroregionu Pojizeří na 4.4.2017

POZVÁNKA
Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává na úterý 4.dubna 2017 od 15,00 hod. v obci Slaná, v přísálí kulturního domu
 veřejné zasedání shromáždění zástupců s následujícím programem:
1.Zahájení
2.Volba pracovních orgánů
3.Způsob hlasování
4.Návrh programu jednání
-a)Informace ze Sdružení místních samospráv ČR–Jiří Černý, předseda krajského sdružení Libereckého kraje
-b)Rozpočtová změna č. 1/2017
-c)Integrovaný projekt Mikroregionu Pojizeří–schválení podání žádosti o dotaci
-d)SFŽP kompostéry–informace k podané žádosti, výběrové řízení
-e)Aktuální informace-vypsané dotační podpory pro obce
-f)Diskuse
5.Závěr
Dalibor Lampa
předseda
Vyvěšeno :……….2017
na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří
Sejmuto 4.4. 2017