Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 14.3.2017

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI OBCE

BYSTRÁ NAD JIZEROU

DATUM KONÁNÍ: 14.3.2017

MÍSTO: KD – Hospoda

ČAS: 19:00

PROGRAM:

1) Vyhláška o nočním klidu

2) Veřejnoprávní smlouva s obcí Háje n. Jiz. o spádovosti školky

3) Projednání oprav cest

4) Opětovné projednání darování pozemku Libereckému kraji

5) Diskuze

Vyvěšeno: 3.3.2017

Sejmuto: 14.3.2017