Pozvánka na zasedání Mikroregionu Pojizeří na 24.1.2017

POZVÁNKA
Předseda Mikroregionu Pojizeří svolává na úterý 24.ledna 2017 od 15,00 hod. v obci Příkrý ,v restauraci U Dalibora.
veřejné zasedání shromáždění zástupců s následujícím programem:
1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu jednání
-a) Aktuální informace o MAP Semilsko a SCLLD MAS Brána do Českého ráje
-b) Inventarizace majetku za rok2016
-c) Schválení termínu platby ročního členského příspěvku v roce 2017
-d) Schválení rozpočtu svazku na rok 2017
-e) Poradenská činnost 2017–uzavření příkazní smlouvy
-f) Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení–MR POJIZEŘÍ–ukončení akce,-převodymajetku na základě darovacích smluv
-g) Aktuální informace-vypsané dotační podpory pro obce-J. Lásková Soldátová
-h) Diskuse
5. Závěr
Dalibor Lampa
předseda
Vyvěšeno :10.1.2017
na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří
Sejmuto:24.1. 2017