Návrh rozpočtu Mikroregionu Pojizeří na rok 201 7

Návrh rozpočtu Mikroregionu Pojizeří na rok 2017
PŘÍJMY:
Dotace od obcí                                            (pol. 4121)                                           267.995,–Kč
Benešov u Semil                  885x 35                                           30.975,–
Bělá                                        274x 35                                              9.590,–
Bozkov                                   566x 35                                            19.810,-                                                                                                             Bystrá                                      115x 35                                             4.025,–
Háje nad Jiz.                         685x 35                                            23.975,–
Jesenný                                  483x 35                                            16.905,–
Košťálov                                1635x 35                                            57.225,–
Libštát                                     951x 35                                            33.285,–
Příkrý                                      250x 35                                              8.750,–
Roprachtice                            287x 35                                            10.045,–
Roztoky u Semil                     114x 35                                              3.990,–
Slaná                                        691x 35                                             24.185,–
Stružinec                                 721x 35                                             25.235,–
Úroky                                    (pol.2141)                                                  70,–Kč
10% neinvestiční dotace   (pol. 4122)                                       42.898,40Kč
10% investiční dotace       (pol.4222)                                        30.349,70Kč
Celkem příjmy                                                                             341.313,10 Kč
VÝDAJE:
Vratky obcím z investiční dotace           (pol. 6349)             213.810,20 Kč
Vratky obcím z nenvestiční dotace        (pol. 5367)              368.613,51 Kč
Osobní výdaje (mzdy)                               (pol. 5021)                30.000,–Kč
Poplatky z účtu                                           (pol. 5163)                   3.300,–Kč
Služby                                                           (pol. 5169)                117.281,–Kč
Příspěvek na MAS                                      (pol. 5229)                53.599,–Kč
Občerstvení                                                 (pol. 5175)                 15.000,–Kč
Celkem výdaje                                                                              801.603,71Kč
Zůstatek na účtu číslo 126 314 2339 byl k 31.12.2016        648.383,05 Kč
Návrh rozpočtu dle tříd:
Třída 1     Daňové příjmy                           0,–Kč
Třída 2    Nedaňové příjmy                     70,–Kč
Třída 3    Kapitálové příjmy                      0,–Kč
Třída 4    Přijaté transfery            341.243,10Kč
Třída 5    Běžné výdaje                  587.793,51Kč
Třída 5    Kapitálové výdaje        213.810,20 Kč
Rozpočet byl navržen jako schodkový (bude zapojen zůstatek)
Vyvěšenodne 10.1.2017 na úředních a el.deskách obcí
Schváleno dne:
                                                                                                                Za Mikroregion Pojizeří
                                                                                                                Dalibor Lampa předseda