Poplatky pro rok 2017

Poplatky, které se platí v roce 2017 :

Vodné 30Kč/m3
Odpady – trvale bydlící 450Kč/ osoba
Odpady – chalupáři 450Kč/ chalupa
Poplatek za psa 40Kč více psů 60Kč/psa

Poplatky lze platit hotově na Obecním úřadě, nebo převodem na obecní účet č.ú.: 260926774/0600

Informace o velikosti poplatků na emailu:
obec@bystranadjizerou.cz