Rozpočtový výhled na období 2018 -2021

  Rozpočtový výhled na období 2018 -2021

     

2018 2019 2020 2021
Daňové příjmy 1 100 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000
Nedaňové příjmy 350 000 150 000 150 000 200 000
Vlastní příjmy 200 000 200 000 250 000 250 000
Příjmy celkem 1 650 000 1 350 000 1 500 000 1 650 000
Výdaje celkem 1 650 000 1 350 000 1 500 000 1 650 000
Financování 0 0 0 0