Návrh rozpočtu obce Bystrá nad Jizerou pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce Bystrá nad Jizerou
rok 2017
Příjmy
Daňové příjmy
4116 neinvestiční přijaté transfery 42 000,-
4222 investiční přijaté transfery od krajů 1 155 000,-
1211 daň z přidané hodnoty 500 000,-
1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 210 000,-
1113 daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 28 000,-
1121 daň z příjmů právnických osob 280 000,-
1112 daň z příjmů OSVČ 5 000,-
1511 daň z nemovitosti 150 000,-
1337 poplatek odpad 55 000,-
1341 poplatek ze psů 1 500,-
1344 poplatek ze vstupného 5 000,-
1351 odvod z loterií 5 000,-
4112 dotace KÚ 55 000,-
celkem 2 491 500,-
Ostatní příjmy :
2141/2132 pronájem obchod a restaurace 14 400,-
2141/2132 příjmy z pronájmu 10 000,-
2310/2112 vodné 75 000,-
3632/2111 poplatky z hrobů 10 000,-
1039/2111 lesní hospodářství 40 000,-
6310/2141 úroky ZBÚ 2 000,-
2141/2111 příjmy z poskytování služeb 10 000,-
3612/2132 pronájem bytu 15 600,-
6171/2111 poplatky z ubytování 12 000,-
celkem 189 000,-
Příjmy celkem 2 680 500,-