Pozvánka na zasedání Mikroregionu Pojizeří 10.11.2016

                  POZVÁNKA

 

Na základě rozhodnutí předsedy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří svolávám

 

na čtvrtek 10. listopadu 2016 od 15,00 hod.

v obci  Košťálov, restaurace Slavie

shromáždění zástupců s následujícím programem:

 

1/Zahájení

2/Volba pracovních orgánů

3/Způsob hlasování

4/ Návrh programu jednání

  1. Inventarizace majetku 2016 (Příkaz předsedy DSO č.1/2016)
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2017
  3. Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020
  4. Výše příspěvků na rok 2017
  5. Odměny funkcionářů za II. pololetí 2016
  6. Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ – realizace akce, schválení darovacích smluv na převod zrealizovaného investičního majetku na členské obce
  7. Aktuální informace – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková Soldátová
  8. Diskuse

5/Závěr

Dalibor Lampa

předseda DSO

 

Vyvěšeno :      31.10. 2016 na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří

 

Sejmuto:          10.11.2016