Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

 

 

Starosta obce ………Bystrá nad Jizerou……. podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje

 

 

  1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční

v pátek   dne 7. října 2016     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 8. října 2016     od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb

 

ve volebním okrsku č. …1…..

je volební místnost (přesná adresa)  ……Bystrá nad Jizerou 14..

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu  Bystrá nad Jizerou

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

V ..Bystré n. Jiz…. dne 22.9. 2016

………………………………..

starosta