Pozvánka na zasedání Mikroregionu Pojizeří 8.9.2016

                  POZVÁNKA

 

Na základě rozhodnutí předsedy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří svolávám

 

 

na čtvrtek 8. září 2016 od 15,00 hod

v obci  Bozkov v Dřevěnce

 

shromáždění zástupců s následujícím programem:

 

 

 

15,00 -15,30 hod.    Prezentace společnosti Colsys (dodavatel v oblasti bezpečnostní, slaboproudých                                    a komunikačních technologií, silnoproudých a řídicích systémů)

a)  Zahájení

b) Volba pracovních orgánů

c) Způsob hlasování

d) Návrh programu jednání

  1. Výsledek hospodaření za I. pololetí 2016
  2. Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ – průběh realizace akce
  3. Žádost SFŽP kompostéry – jednání s Ing. Čáslavským
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2016
  5. Schválení vnitřní směrnice k odepisování majetku
  6. Aktuální informace  – vypsané dotační podpory pro obce – J. Lásková Soldátová
  7. Diskuse

e) Závěr

Dalibor Lampa

předseda DSO

 

 

 

Vyvěšeno :    30.8. 2016 na úředních deskách a el. deskách obcí MR Pojizeří

 

Sejmuto:        9.8.2016