Zápis z veřejného zasedání obce Bystrá nad Jizerou ze dne 28.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

                Bystrá nad Jizerou ze  dne 28.6.2016

 

Místo konání: KD – HASIČNA

Přítomní zastupitelé:  Starosta   – Lukáš Nesvadba

Místostarosta – Iva Rosenbergová

Miroslav Mňuk

Miroslava Koldovská

Omluven : Václav Vojtíšek

 

Veřejné zasedání začalo v 19.00 h. Starosta obce zde přivítal občany.

Určení ověřovatelů a zapisovatele.

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Věru Tomášovu a pana Jana Šádka.  Zapisovatelem byla určena Iva Rosenbergová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce určilo zapisovatele a ověřovatele.

Výsledek  hlasování: Pro – 4      Proti – 0

Usnesení  č.2016-06-01  bylo schváleno

 

Starosta seznámil občany s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.

Program: 1 –Závěrečný účet

2 – Závěrečná účetní závěrka

3 – Informace o auditu

4 – Rozpočtová změna

5 –  Žádost o dotaci

6 – Pronájem pozemku

7 – Diskuze

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bystrá schvaluje tento program

Výsledek hlasování: Pro – 4           Proti – 0

Usnesení č.2016-06-02  bylo schváleno

 

Bod   1 – Starosta  předložil ke schválení  závěrečný účet obce. Příjmy za rok 2015 byly 1 878 621,11 kč a výdaje byly 1 655 737,09 kč. Závěrečný účet je vyvěšen na úřední desce.

Výsledek hlasování: Pro -4              Proti – 0

Usnesení č.2016-06-03  bylo schváleno

 

Bod  2 – Starosta předložil ke schválení  účetní závěrky.

Výsledek hlasování: Pro -4               Proti – 0

Usnesení č. 2016-06-04 bylo schváleno

 

Bod  3 –  Starosta informoval občany o auditu, který proběhl dne11.5.2016 na obecním úřadě Bystrá nad Jizerou auditorkou byla ing. Jana Nováková. O auditu byla sepsána zpráva o hospodaření obce. Tuto zprávu o hospodaření obce dal starosta ke schválení.

Výsledek hlasování :Pro – 4            Proti – 0

Usnesení č.2016-06-05 bylo schváleno

 

Bod 4  – Starosta dal ke schválení žádost o dotaci na 100 000,- kč pro SDH Bystrá nad Jizerou. Tuto částku použijí na nákup hasičského vozu.

Výsledek hlasování :Pro – 4             Proti – 0

Usnesení č.2016-06-06 bylo schváleno

 

Bod 5 –Starosta dal ke schválení žádost na pronájem pozemku č.1095/1. Žádost podal Klub českých turistů z Benešova. Byla navržena částka 2 000,- za 10 let.

Výsledek hlasování : Pro – 4        Proti – 0

Usnesení č. 2016-06-07 bylo schváleno

 

Bod 6 – Zastupitelům byla předložena 2.rozpočtová změna 15 000,-kč o poskytnutí dotace na dřevěný most z rozpočtu obce Háje nad Jizerou.

Výsledek hlasování : Pro – 4          Proti – 0

Usnesení č.2016- 06-08

 

 

Bod 7 – Zastupitelům byla předložena 3.rozpočtová změna 30  000,- kč o poskytnutí dotace na dřevěný most z rozpočtu obce Benešov u Semil.

Výsledek hlasování : Pro – 4          Proti – 0

Usnesení č.2016- 06-09

 

Bod 8 – Zastupitelům byla předložena 4.rozpočtová změna 5 000,- kč za používání cest od Enduro Martinice.

Výsledek hlasování : Pro – 4          Proti – 0

Usnesení č.2016- 06-10

 

Diskuze: Informace o mostu

Informace o omezení  průjezdnosti cesty č. 1262

Informace o uzavírce silnice ve dnech 6.-7. 8. 2016 z důvodů pořádání motorkářských závodů.

 

V 20.15 starosta obce poděkoval občanům i zastupitelům a ukončil veřejné zasedání.

 

Přílohy zápisu- prezenční listina

Pozvánka na veřejnou schůzi

 

Zapisovatel: Rosenbergová…………………………………………………..

 

Ověřovatelé: Věra Tomášova …………………………………………………….

Jan Šádek           …………………………………………………….

Starosta: Lukáš Nesvadba……………………………………………………………

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání ZO Bystrá nad Jizerou

6/1 Schválení zapisovatele a ověřovatele

(usnesení č. 2016-06-01)

Hlasování: pro-4   proti -0

 

6/2 Zastupitelstvo obce schvaluje program

(usnesení č. 2016-06-02)

Hlasování:pro-5   proti-0

 

6/3 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad

(usnesení č. 2016-06-03)

Hlasování:pro-4    proti-0

 

6/4  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku

(usnesení č. 2016-06-04)

Hlasování:pro-4    proti-0

 

6/5 Zastupitelstvo schválilo zprávu o hospodaření obce.

(usnesení č. 2016-06-05)

Hlasování : pro-4  proti-0

 

6/6 Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci

(usnesení č. 2016-06-06)

Hlasování : pro-4   proti-0

 

6/7 Zastupitelstvo schválilo návrh na pronájem pozemku

(usnesení č.2016-06-07)

Hlasování : pro-4    proti – 0

 

6/8 Zastupitelstvo schválilo  2.rozpočtovou změnu

(usnesení č.2016-06-08)

Hlasování :pro-4    proti-0

 

6/9 Zastupitelstvo schválilo  3.rozpočtovou změnu

(usnesení č.2016-06-09)

Hlasování :pro-4    proti-0

 

9/10 Zastupitelstvo schválilo  4.rozpočtovou změnu

(usnesení č.2016-06-10)

Hlasování :pro-4    proti-0

 

 

Za obecní úřad Bystrá nad Jizerou

Starosta: Lukáš Nesvadba