Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bystrá nad Jizerou ze dne 19.5.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

                Bystrá nad Jizerou ze  dne 19.5.2016

 

Místo konání: KD – HASIČNA

Přítomní zastupitelé:  Starosta   – Lukáš Nesvadba

Místostarosta – Iva Rosenbergová

Miroslav Mňuk

Václav Vojtíšek

Miroslava Koldovská

 

Veřejné zasedání začalo v 19.00 h. Starosta obce zde přivítal občany.

Určení ověřovatelů a zapisovatele.

Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu slečnu Markétu Jaklovou a pana Bubeníka.  Zapisovatelem byla určena Iva Rosenbergová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Bystrá určilo zapisovatele a ověřovatele.

Výsledek  hlasování: Pro – 5      Proti – 0

Usnesení  č.2016-05-01  bylo schváleno

 

Starosta seznámil občany s návrhem programu.

Program: 1 –Nájemné obecního bytu

2 – Rozpočtová změna

3 – Informace o dřevěném mostu

4 – Webové stránky obce

5 –  Diskuze

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bystrá schvaluje tento program

Výsledek hlasování: Pro – 5           Proti – 0

Usnesení č.2016-05-02  bylo schváleno

 

Bod   1 – Starosta dal hlasovat o nájemném na obecním bytě: částka 20kč za m2. Měsíční nájemné za obecní  byt se zvedá na 1300,-kč. Nájemné za restauraci a obchod se snižuje na 1200,-kč. Nájemné je splatné každého 10 dne v měsíci.  Změna nastane od 1.7.2016

Výsledek hlasování: Pro -4              Proti – 1

Usnesení č.2016-05-03  bylo schváleno

 

Bod  2 – Starosta seznámil občany s 1. rozpočtovou změnou. Z úřadu práce dostane obec dotaci na pracovníka z úřadu práce 126 000,-, tato částka bude  vyplacena na jeho měsíční mzdu.

Výsledek hlasování: Pro -5               Proti – 0

Usnesení č. 2016-05-04 bylo schváleno

 

Bod  3 –  Starosta informoval občany o dřevěném mostu. Most se bude přemisťovat  9.června, pokud dostanou povolení od ČEZ. Přípravné práce by měly začít  1.června. Do této doby je most průchozí.

Bod 4  –Informace o nových Webových stránkách obce. Dočasné stránky obce nefungují a nové stránky budou v provozu během měsíce. Tímto by chtěl starosta vyzvat občany o nové náměty na znak obce Bystrá nad Jizerou. Budeme velmi rádi, když se na znaku obce budou podílet i občané Bystré, kteří jsou její součástí.

 

V 19.30 starosta obce poděkoval občanům i zastupitelům a ukončil veřejné zasedání.

 

Přílohy zápisu- prezenční listina

Pozvánka na veřejnou schůzi

 

Zapisovate: Iva Rosenbergová…………………………………………………..

 

Ověřovatelé: Luboš Bubeník …………………………………………………….

Markéta Jaklová    …………………………………………………….

Starosta: Lukáš Nesvadba……………………………………………………………

 

 

Usnesení z veřejného zasedání ZO Bystrá nad Jizerou

5/1 Schválení zapisovatele a ověřovatele

(usnesení č. 2016-05-01)

Hlasování: pro-5   proti -0

 

5/2 Zastupitelstvo obce schvaluje program

(usnesení č. 2016-05-02)

Hlasování:pro-5   proti-0

 

5/3 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na nájemné

(usnesení č. 2016-05-03)

Hlasování:pro-4    proti-1

 

5/4  Zastupitelstvo obce schvaluje 1. rozpočtovou změnu.

(usnesení č. 2016-05-04)

Hlasování:pro-5    proti-0

 

 

 

 

 

Za obecní úřad Bystrá nad Jizerou

Starosta: Lukáš Nesvadba